industry, construction, průmysl, stavba, montáž, Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Žijeme a pracujeme v hlučném světě, a přes všechny snahy a plány na snížení hlukové zátěže není vždy možné tuto zátěž zcela, nebo alespoň významně redukovat. Pokud jsme v situaci, kdy musíme v hlučném prostředí nějaký čas setrvat, je přinejmenším vhodné přijmout příslušná opatření pro ochranu sluchu a zdraví obecně.

Na ochranu zdraví je možné nahlížet ze dvou úhlů pohledu – první je osobní zodpovědnost za své zdraví, a druhý je zodpovědnost plynoucí z pracovně právních vztahů. Například nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanovuje jako přípustný expoziční limit u 8 hodinové práce hodnotu 85 db. V pracovním prostředí, kde je tato hodnota překračována, je používání chráničů sluchu povinné.

Mohou tedy nastat situace, kdy jsme krátkodobě nebo dlouhodobě zvýšenému hluku vystaveni. Je mnoho možností, jak si v takovém prostředí sluch chránit a nemusí na tom být nic složitého. Je však dobré brát ohled na další faktory, které jsou s takovou ochranou spojeny. Může být fajn nasadit si na uši třeba mušlové chrániče a nic neslyšet – je to ale dostatečně bezpečné? Nebylo by bezpečnější a komfortnější mít možnost „příposlechu“ okolí, např. akustických výstražných signálů, nebo slyšet např. instrukce trenéra na střelnici? Některé chrániče sluchu jsou vybaveny elektronikou, která nejprve zpracuje vstupní signály (hluk), a na základě příp. nastavení chrániče následně propustí upravený signál do sluchátek.

Jaký hluk ovlivňuje náš sluch?

Takové řešení má výhodu především v prostředí s krátkodobým hlukem, kdy za běžné situace můžete komunikovat s kolegy a být připraveni na hlasovou komunikaci. V okamžiku, kdy dojde k hlukovému impulsu, elektronika chrániče okamžitě zareaguje a omezí hluk dříve, než by mohl ovlivnit Vaše zdraví.

Ztráta sluchu může znamenat velkou změnu v osobním komfortu a kvalitě života. Je lepší si svůj sluch preventivně chránit než se následně snažit zachraňovat to, co z něj zbylo.

Produktivita a efektivita

Důraz na produktivitu práce si žádá maximálně možnou efektivitu, žádné plýtvání časem či zbytečné prostoje. Ať již je vaše pracoviště např. na jeřábu vysoko nad zemí, v hlučném výrobním provozu nebo dohlížíte na bezproblémový průběh stavby, je obvykle vyžadováno zvládnutí více činností najednou a rychlé reakce na nenadálé situace. S komunikátory 3M Peltor toto hravě zvládnete. Budete připraveni přijmout nebo vydat důležitou instrukci, vaše ruce zůstanou volné, aniž byste jedinou z nich museli držet třeba telefon a druhou si zakrývat druhé ucho, abyste lépe slyšeli. Budete-li používat 3M Peltor komunikátor např. s vysílačkou, díky funkci VOX nepotřebujete ruku ani k stisknutí PTT tlačítka. Modely řady 3M Peltor Litecom mají radio (vysílačku) dokonce vestavěné. K tomu všemu bude chráněn Váš sluch před poškozením, trvalým či impulzním hlukem.

Loajalita zaměstnanců

Nutnost konkurenceschopnosti vytváří kontinuální tlak jak na produktivitu práce, tak i například na loajalitu zaměstnanců. Udržet si dobré specialisty není už jen otázka dobře zaplacené práce / mzdy, ale řady dalších faktorů – třeba pracovního prostředí. Odbouráním stresů z nepohodlné práce nebo pracovního úrazu se mohou pracovníci více soustředit na podání maximálního výkonu a nehledat důvod k jiné práci pro jiného zaměstnavatele. Vytvoření správných pracovních podmínek vyjadřuje zaměstnancům úctu a respekt, a zároveň zvyšuje konkurenční výhodu organizace na trhu.

Výběr z aktuální nabídky:

 Značky

 • 3M
 • Motorola solution
 • Savox
 • Sena

Produkty

 • Průmyslové headsety
 • Průmyslové telefony
 • Radiostanice

3M Peltor CH-3 FLX2 headset, páska přes hlavu

3M Peltor CH-3 FLX2 headset, páska přes hlavu

3M Peltor WS Alert XPi (MRX21A3WS6)

3M Peltor WS Alert XPi (MRX21A3WS6)

3M Peltor WS Protac XPi

3M Peltor WS Protac XPi

3M Peltor WS LiteCom Pro III, náhlavní páska, non IS

3M Peltor WS LiteCom Pro III, náhlavní páska, non IS

Pro použití, resp. správnou funkčnost některých produktů může být vyžadováno další příslušenství, příp. naprogramování / nastavení.


S čím Vám pomůžeme?

 • Návrh řešení komunikace s ohledem na již příp. současné vybavení
 • Dle možností vyzkoušení vybraného řešení / produktů v místě instalace / používání
 • Dodání produktů, včetně příslušenství a jejich nastavení, je-li potřeba
 • Poprodejní podpora a servis, dodávky spotřebního materiálu

Díky našim dlouholetým zkušenostem Vám můžeme poradit s výběrem toho nejlepšího řešení.

Máte dotaz nebo požadavek, s kterým Vám můžeme pomoc?

Zavolejte nám, prosím, na tel. (+420) 272 088 311, nebo nám zašlete poptávku přes kontaktní formulář:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dozvědět se více