Tyto www stránky jsou provozovány společností PROHELP SERVICES, s.r.o. se sídlem

Mazovská 479 / 8, 18100 Praha 8

IČ 25632566

DIČ CZ25632566

Společnost zapsána 17.12.1997 v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 56483

Odpovědnost provozovatele stránek

Provozovatel těchto stránek není v žádném případě zodpovědný za žádné důsledky využití obsahu těchto internetových stránek.

Práva uživatele stránek

Informace publikované na těchto web stránkách můžete ukládat nebo dále předávat. Na stránky www.prohelp.cz můžete rovněž odkazovat prostřednictvím hypertextových odkazů z jiných míst internetu, obsah a struktura stránek se ale může měnit a URL jednotlivých součástí webu proto nemusí být zachována. Stránky www.prohelp.cz musí být vždy uvedeny jako zdroj informací, informace nesmí být obsahově ani jinak pozměňovány a příp. otevíraná stránka musí být otevírána vždy v novém okně prohlížeče.

Informace z web stránek třetích stran

Informace publikované na těchto stránkách mohou vést na internetové stránky třetích subjektů. Provozovatel těchto stránek nemůže mít kontrolu nad obsahem stránek třetích stran, a nemůže tedy zodpovídat za jejich obsah, funkčnost ani podmínky použití.