Pracovní úrazVýkon některých činností, obzvláště s kontinuálním tlakem na efektivitu a produktivitu, může mít specifický vliv na bezpečnost práce. Riziko nehody či úrazu je možné snížit proškolením, použitím osobních ochranných pracovních prostředků kombinovaných příp. s odborným dozorem. Přes veškerý důraz na bezpečnost práce a ochranu zdraví ale může dojít k mimořádné události – např. díky náhlé zdravotní indispozici.

Některé činnosti jsou vykonávány způsobem či v prostředí, které nelze změnit, a kde např. není možný dozor druhého pracovníka. Osoba vykonávající činnost bez dohledu má pak status „osamocený pracovník“.  V případě nehody, úrazu či nenadálé zdravotní indispozice je třeba, aby tento stav byl co nejrychleji doručen odpovědné osobě – např. dispečinku, vedoucímu směny apod. Je třeba brát v úvahu, že zdravotní stav tohoto „osamoceného pracovníka“ neumožňuje, aby si sám pomoc zavolal.

Vhodným řešením je využití nejrůznějších informačních technologií – sledující např. rychlou změnu polohy, náraz, nečinnost apod., příp. proaktivním vynucením pravidelné akce pracovníka – např. stiskem nějakého tlačítka v pravidelných intervalech. V případě zjištění neočekávaného stavu je pak informace předána na příslušné pracoviště, které zajistí lékařskou pomoc a další nezbytné kroky.

Potřebujete-li pomoc s řešením bezpečnosti práce pro vzdálené pracovníky na vzdálených pracovištích, neváhejte a obraťte se na nás, rádi nalezneme optimání řešení. Zavolejte nám, prosím, na tel. (+420) 272 088 311, nebo nám zašlete poptávku přes kontaktní formulář:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dozvědět se více